เสริมจมูกแบบโอเพ่น เจ็บไหม ข้อดี ข้อเสีย จมูกเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญของใบหน้า การมีจมูกที่โด่งสวยได้รูป จะช่วยทำให้ใบหน้าสวยงามมากขึ้น แต่หลายคนมีปัญหารูปร่างจมูกไม่ได้สัดส่วน จนกลายเป็นอุปสรรคต่อความสวยงาม